top of page
Search
  • Writer's pictureWAQAF 365

Unit Harta & Wakaf

Updated: May 30, 2022

Visi

Unit Harta & Wakaf ditubuhkan menjadi badan korporat yang berdaya saing dalam membangunkan ekonomi islam khususnya di negeri Perak.


Misi

Menjana harta wakaf dan manfaat wakaf MAIPk berlandaskan prinsip korporat dan amanah melalui pendekatan pengurusan profesional, produktif, berstrategi, berinovasi serta telus.
Fungsi Unit Harta & Wakaf

v Mengumpul dan meningkatkan hasil dana harta wakaf

v Mengembangkan harta wakaf bagi pembangunan ummah dan ekonomi islam

v Mempromosikan wakaf tunai dikalangan masyarakat dan juga syarikat koperat

v Mengurus dan membangunkan harta tidak alih MAIPk dan tanah wakaf baru bagi kemajuan hartanah wakaf
36 views0 comments
bottom of page