ย 
Search
  • WAQAF 365

๐Š๐”๐๐‰๐”๐๐†๐€๐ ๐‡๐Ž๐‘๐Œ๐€๐“ ๐Š๐„ ๐๐€๐๐Š ๐‘๐€๐Š๐˜๐€๐“

Kunjungan hormat ke Bank Rakyat bagi melihat kejayaan & pengurusan wakaf Bank Rakyat. Tahniah kepada Bank Rakyat kerana berjaya menyalurkan manfaat wakaf khususnya membantu indusri pendidikan melalui tajaan kepada pelajar. Terima kasih Ustaz Mohd Zamerey Abdul Razak Ketua Pematuhan Syariah & pasukan.

===============================

Ayuh gandakan pahala dan rezeki anda dengan berwakaf menerusi WaQaf 365. Klik pautan berikut untuk berwakaf tunai secara bulanan atau secara langsung: Berwakaf sekali bayar (one-time): https://infaqpay.my/plus/wakaf365 Berwakaf melalui potongan debit bulanan: https://infaqpay.my/go/wakaf365
2 views0 comments
ย